Skip to main content

Psykoterapia

Apua elämän haasteisiin

Mitä psykoterapia on?

Psykoterapia on hoito- ja kuntoutusmenetelmä, joka perustuu terapeutin ja asiakkaan/asiakkaiden väliseen vuorovaikutukseen. Psykoterapia voi olla kestoltaan lyhyttä, muutaman tapaamisen mittaista tai pisimmillään vuosien mittaista ja monta kertaa viikossa tapahtuvaa. Tapaamisten tiheys ja terapian kesto sovitaan tapauskohtaisesti. Psykoterapia on terveydenhuollon ammattihenkilön toteuttamaa, tavoitteellista toimintaa, jonka avulla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Psykoterapiaan voi tulla kehittymään, tutustumaan itseensä ja sen avulla voi panostaa omaan hyvinvointiin terveydenhuollon koulutetun ammattilaisen avulla.

Psykoterapiaan voi saada Kela-korvausta. Jotta Kelan kuntoutustukea psykoterapiaan voi saada, täytyy olla psykiatrian erikoislääkärin b-lausunto, jossa hän puoltaa psykoterapiaa.

Mitä kognitiivinen käyttäytymisterapia on?

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tavoitteellista, järjestelmällistä ja asiakaskeskeistä terapiaa, jossa tarkastellaan yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan toimintaa nykyhetkessä. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa tutkitaan, miten ihminen käyttäytyy tai menettelee eri tilanteissa ratkaistakseen eteensä tulevia haasteita ja elämäntilanteita. Lisäksi tuetaan ratkaisuja edistäviä toimintatapoja ja ehkäistään niitä toimintatapoja, jotka ovat haitallisia, aiheuttavat ahdistusta, huolta tai ongelmia.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa harjoitellaan myös erilaisia taitoja kuten rentoutumismenetelmiä, ihmissuhdetaitoja tai esimerkiksi vaikeiden tunteiden kanssa olemista itsemyötätuntoa tuntien.

Mitä koulutuspsykoterapia tarkoittaa?

Koulutuspsykoterapia on psykoterapiakoulutuksessa olevan terveydenhuollon ammattilaisen tarjoamaa hoitoa. Koulutuspsykoterapiaan kuuluu tiivis työnohjaus eli psykoterapeuttiopiskelija käsittelee hoitosuhdetta kokeneen työnohjaajan kanssa luottamuksellisesti.

KokoMielessä työskentelee terveydenhuollon ammattilainen, joka tarjoaa koulutuspsykoterapiaa.

Koulutuspsykoterapiaan ei valitettavasti voi saada Kela-korvausta.

Miten prosessi etenee?

Tällä hetkellä on tilaa uusille asiakkaille, joten varaa oma aikasi soittamalla tai laittamalla sähköpostia.

Puhelin 050 300 2502
Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Älä laita sähköpostitse mitään henkilö- tai terveystietoja.

Hinnat: Yksilökäynti 45 min 90 €