Skip to main content

Työnohjaus

Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden saada työhön uusia näkökulmia, parantaa työhyvinvointia ja auttaa selventämään työn perustehtävää. Työnohjaus tukee työntekijää ja työyhteisöä myös muutos- ja kriisitilanteissa.

Yksilötyönohjaus on ohjattavan ja työnohjaajan välinen vuorovaikutusprosessi, jonka tarkoitus ja tavoite sovitaan yhdessä.

Ryhmätyönohjaus on ohjattavien ja työnohjaajan välinen yhteinen vuorovaikutusprosessi, jossa vuoropuhelun avulla tarkastellaan ryhmälle tärkeitä teemoja yhdessä. Yhteisen ymmärryksen syntyminen on työssä tapahtuvan vuorovaikutuksen keskeinen perusta.


Etämahdollisuus

Voimme järjestää työnohjausta parhaaksi katsomassanne paikassa tai vaikka etäyhteyksin. Laaditaan teidän yrityksellenne sopiva tapa toimia. Järjestämme sekä yksilö- että ryhmäohjausta.

Vastauksia

1. Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on työn tutkimista tavoitteellisesti yhteisessä oppimisprosessissa, jossa mahdollistuu oman työn tarkastelu, arviointi ja kehittäminen sekä työhön liittyvien kokemusten, mielikuvien, ja tunteiden käsittely. Työnohjaukselle määritellään työnohjattavan / työnohjattavien tarpeista käsin erilaisia tavoitteita, joita kohti mennään yhdessä luottamuksellisesti. Työnohjaus auttaa työnohjattavaa esimerkiksi tunnistamaan omia voimavarojaan työssä ja se on ammatillisen kasvun ja työn kehittämisen tärkeä väline.

2. Kuka voi tulla työnohjaukseen?

Työnohjaukseen voi tulla kuka tahansa, joka haluaa tutkia omaa työtään koulutetun työnohjaajan avulla. työnohjaukseen voi tulla yksin, työryhmä tai työyhteisö. Työnohjaukseen tuleva ryhmä voi tehdä työtä konkreettisesti yhdessä tai olla esimerkiksi saman ammatin edustajia. Työnohjaus sopii erilaisissa työympäristöissä työskenteleville toimialasta riippumatta.

3. Mitä hyötyä työnohjauksesta on?

Työnohjauksen avulla voidaan jäsentää ja selkiyttää niin yksilön, työryhmän ja työyhteisön tavoitteita, rooleja ja tehtäviä työssä. Tuloksena on sujuvampi yhteistyö, mahdollisuus oppimiseen ja ammatilliseen kasvuun sekä työhyvinvoinnin lisääntyminen.

Miten prosessi etenee?

  • Työnohjaus on prosessi, joka muodostuu tapaamisista työnohjaajan kanssa ja tapaamisten välillä tapahtuvasta henkilökohtaisesta oppimisesta.
  • Tapaamisten kesto on sovittavissa, yleensä 1–3 tuntia kerrallaan tilanteesta ja ryhmän koosta riippuen. Tapaamisia voi olla esimerkiksi 2–4 viikon välein.
  • Työnohjausryhmän koosta sovitaan aina erikseen, ihannekoko ryhmälle on 4–8 henkilöä. Työnohjaaja toimii työnohjausprosessissa objektiivisena henkilönä, joka pyrkii omalla toiminnallaan auttamaan työnohjattavia löytämään ratkaisuja, jäsentämään työtä ja oppimaan yhteisessä prosessissa.
  • Työnohjausprosessi voi kestää muutamista kuukausista useampaan vuoteen.
  • Työnohjausta voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai yrityksemme tiloissa. Työnohjaus voidaan toteuttaa sekä lähi- että etäyhteyksin.

Hinnasto

Kysy hinnat This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Työnohjaus laskutetaan kerran kuukaudessa valitsemasi laskutavan mukaan, joko postitse lähetettynä tai verkkolaskuna. Mikäli kyseessä terveydenhuollon yksilötyönohjaus (alv 0 %).